ukoncenie sezony futbal cadca 003 mDňa 19.06.2015 usporiadali konatelia F.E.R.T.s.r.o. slávnostné ukončenie sezóny 2014/2015 pre mladých futbalistov z FK Čadce U13, ktorí pod vedením Tomaša Tlelku skončili v III. Lige mladších žiakov na výbornom 2. mieste. Spoločnosť F.E.R.T.s.r.o. má veľký záujem o rozvoj mladých futbalistov a preto sa konatelia spoločnosti snažia pomáhať, motivovať a nakoniec aj odmeňovať za dobré výsledky počas celej sezóny. Práve toto posedenie je pre mladých futbalistov jedna z odmien za sezónu 2014/2015.


ukoncenie sezony futbal cadca 003Prvý rad z ľava: Miloslav Kulla, Tomáš Tlelka- tréner mužstva FK Čadca U13, Daniel Roman, konateľ spoločnosti F.E.R.T.s.r.o. a zároveň vedúci mužstva FK Čadca U13, Ing. Stanislav Kuspiš, konateľ spoločnosti F.E.R.T.s.r.o.
Druhý rad z ľava: Dominik Polakovič, Kristián Vlček,Jakub Mitrenga, Samuel Škorvánek, Adam Ceniga, Timotej Perďoch, Filip Delinčák,Samuel Raček, Michal Trúchly, Ondrej Mitrenga
Tretí rad: Radoslav Heglas

ukoncenie sezony futbal cadca 002Z ľava: Tomáš Tlelka- tréner mužstva FK Čadca U13, Daniel Roman, konateľ spoločnosti F.E.R.T.s.r.o. a zároveň vedúci mužstva FK Čadca U13, Ing. Stanislav Kuspiš, konateľ spoločnosti F.E.R.T.s.r.o.

ukoncenie sezony futbal cadca 001

ukoncenie sezony futbal cadca 004

ukoncenie sezony futbal cadca 005