V súčasnosti sú požiadavky našich zákazníkov, rovnako ako samotné výrobné procesy podmienené kvalitnými prostriedkami pre vývoj a modifikáciu konštrukcií. Tieto požiadavky sme schopní plniť s využitím najnovších CAD aplikácií - Solidworks. Spoľahlivý tím konštruktérov, navrhne technické riešenie konštrukcie tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníka na kvalitu, produktivitu a životnosť. Ako podklady pre komunikáciu so zákazníkom využívame okrem výkresovej dokumentácie najmä 3D modely a animácie spolu s fotorealistickou vizualizáciou. Disponujeme tiež vlastným softwarom pre tvorenie cien konštrukcií, ktorý nám umožňujem presné nacenenie a určenie reálnych nákladov na realizáciu daného projektu. Všetky tieto aplikácie sa výraznou mierou podieľajú na naplnení predstáv našich klientov.

konstruovanie a vyvoj uvod 002konstruovanie a vyvoj uvod 003konstruovanie a vyvoj uvod 001