V segmente strojárskej výroby sa naša spoločnosť špecializuje na výrobu jednoúčelových zariadení, častí strojov, upínacích, zváracích a manipulačných prípravkov pre všetky druhy priemyselných odvetví, predovšetkým však automotive. Spoločnosť F.E.R.T. stojí za realizáciou montážnych zariadení, výrobných liniek, dopravníkových systémov alebo špeciálnych prípravkov pre výrobu, ktoré sú určené na zefektívnenie práce vo výrobných podnikoch a automatizovaných procesoch.

strojarska vyroba 002strojarska vyroba 001