Výroba a montáž oceľových konštrukcií predstavuje ďalšiu zložku našich aktivít. Špecializujeme sa na konštrukcie k výrobným technológiám (obslužné plošiny, lávky, schodiská). Tiež ponúkame výrobu nosných oceľových prvkov pre stavebné objekty, pomocné oceľové prvky, výmeny a zámočnícke výrobky. Výrobné kapacity a vybavenosť nám umožňujú produkovať presné montované alebo zvárané konštrukcie.

stavebna vyroba 003stavebna vyroba 004

S využitím stavebných a manipulačných mechanizmov sme schopní produkovať aj priestorovo objemné a ťažké konštrukcie. Rýchlosť a hospodárnosť pri výrobe a montáži vychádza z kvalitne spracovanej projektovej dokumentácie, ktorú tvoríme s využitím CAD aplikácií.